Sotilaslääketieteen Aikakauslehti

Sotilaslääketieteen aikakauslehti (Annales Medisinae Militaris Fenniae) on vuodesta 1926 lähtien ilmestynyt Suomen Lääkintäupseeriliitto ry:n ja Sotilaslääketieteen keskuksen yhteisesti toimittama tieteellinen sotilaslääketieteellinen julkaisu. Lehden nimi oli alkujaan Suomen Sotilaslääketieteellinen Aikakauslehti – Finsk Militärmedicinsk Tidskrift, jonka nimi lyhennettiin vuonna 1939 Sotilaslääketieteelliseksi Aikakauslehdeksi ja vuonna 2007 Sotilaslääketieteen Aikakauslehdeksi.

Lääkintäupseeriliiton päätoimittajana toimii tällä hetkellä Ava Sovijärvi.

Tälle sivulle on koottu sähköisessä muodossa olevat aikakauslehdet aikajärjestyksessä (lehdet vanhimmasta uusimpaan, uusimmat pohjimmaisena).

Jos lehtien avautumisessa on ongelmia, lataa tiedosto sekä uusin Adobe Reader ohjelmisto osoitteesta: http://get.adobe.com/fi/reader/