Jäseneksi

Liiton jäseneksi voidaan hyväksyä lääketieteen, hammaslääketieteen, eläinlääketieteen tai farmasian alan akateemisen väli- tai loppututkinnon suorittanut lääkintä-, eläinlääkintä- tai farmasia-alan henkilöstöön kuuluva.

Kannattajajäseneksi liitto voi hyväksyä henkilöitä, joilta se toivoo tukea toiminnalleen. Kannattajajäsen voi olla myös oikeuskelpoinen yhteisö.

Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 30 euroa ja eläkeläisjäsenen 15 euroa.

Lisätietoja liiton jäsenyydestä sekä jäseneksi hakemisesta antaa liiton hallitus: hallitus@laakintaupseeriliitto.fi.